Τα κοινόχρηστα είναι δική μας υπόθεση!

Ερμής Line από το 1974.

Νομοθεσιες Κοινοχρηστων

Νομοθετημένες διατάξεις που αφορούν σε οικοδομές:

 1. Νόμος 3741/1929 "περι της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" (ΦΕΚ 4 Α'/09-01-1929).
 2. Διαβάστε Περισσότερα
 3. Νομοθετικό Διάταγμα 1024/1971 "περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου (ΦΕΚ 232 Α'/15-11-1971).
 4. Διαβάστε Περισσότερα
 5. Νόμος 1562/1985 "οικοδόμηση συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την διανομή και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 150 Α'/16-09-1985). Σημ. Αυτός ο Νόμος αναφέρει και τις προϋποθέσεις πού μπορεί να συνατχθεί Κανονισμός διοικήεως πολυκατοικίας ή τροποποίηση υπάρχοντος Κανονισμού με το 65% της συνιδιοκτησίας-αντί της παμψηφίας).
 6. Διαβάστε Περισσότερα
 7. Νόμος 960/1979 "περι επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για τη εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 194 Α'/25-08-1979).
 8. Διαβάστε Περισσότερα
 9. Νόμος 1512/1985 "Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων του Ταμείου Νομικών" (ΦΕΚ 4 Α'/11-01-1985).
 10. Διαβάστε Περισσότερα
 11. Προεδρικό Διάταγμα της 27ης Σεπτ/7ης Νοεμ 1985 "Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια πού περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες (ΦΕΚ 631 Δ'/1985).
 12. Διαβάστε Περισσότερα
 13. Νόμος 3175/28-08-2003 "Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/29-08-2003).
 14. Διαβάστε Περισσότερα
 15. Υποχρέωση κενών ιδιοκτησιών
 16. Διαβάστε Περισσότερα
 17. Ως προς την κατανομή κοινοχρηστων δαπανών
 18. Διαβάστε Περισσότερα

Δωρεάν η πρώτη έκδοση διαχείρισης!