Τα κοινόχρηστα είναι δική μας υπόθεση!

Ερμής Line από το 1974.

Συχνες Ερωτησεις

Απαραίτητα Παραστατικά

  1. Κανονισμός οικοδομής αν υπάρχει.
  2. Πίνακας ποσοστών κατανομής κοινόχρηστων δαπανών ή τετραγωνικά μέτρα για κάθε διαμέρισμα.
  3. Σε περίπτωση αυτόνομης θέρμανσης (ωρομέτρηση - θερμιδομέτρηση), πίνακας κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης από μηχανολόγο μηχανικό αν υπάρχει.
  4. Κατάσταση ονομάτων ενοίκων.
  5. Σε περίπτωση διαχείρισης, τηλέφωνα ενοικιαστών - ιδιοκτητών.

Δωρεάν η πρώτη έκδοση διαχείρισης!